Wielkopolska Izba LekarskaWielkopolska Izba Lekarska

ulica Nowowiejskiego 51 

61-734 Pozna?

Centrala tel. (061) 852 58 60

email: izba@wil.org.pl

www.wil.org.pl 

Rejestracja Praktyk Prywatnych (061) 851 87 62

Ksi?gowo?? / Sk?adki (061) 851 87 59

Prezes (Sekretariat) (061) 851 87 66 

fax: (061) 851 87 62 

 

Konto WIL:

PKO BP SA

4 ODDZIA?  W POZNANIU

45 1020 4027 0000 1102 0404 3501


 

© Wszelkie prawa zastrze?one - Wielkopolska Izba Lekarska 2005

grafika i kod strony wykonane przez molitech